BerlinBrains 2024: Dein Gehirn hört immer zu

Referentinnen:
Dr. Livia de Hoz - Gruppenleiterin, de Hoz Lab, Neurowissenschaftliches Forschungszentrum (NWFZ), Charité-Universitätsmedizin Berlin

Carolin Gehr - PhD student, Neurowissenschaftliches Forschungszentrum (NWFZ), Charité-Universitätsmedizin Berlin

Location: URANIA, Kleist-Saal, An der Urania 17, 10787 Berlin

Go back